Workshops Dag 3, 21 april 2016

Workshopronde 1 13:15 -14:45 uur

(Let op: per workshopronde kun je kiezen uit 1 workshop)
Workshopnr. Titel/onderwep Toelichting Onder leiding van
21A1 Landelijke rapportage van gegevens Gegevens die lokaal verzameld worden, zijn niet alleen lokaal van belang. Ze worden ook geaggregeerd en gebruikt in landelijke rapportages. We nemen je mee in het waarom en hoe van deze rapportages. Frank van Gaalen en Peter van Puijenbroek  (PBL)
21A2 Analyse van biologische gegevens In deze workshop houden we een warm pleidooi voor een goede analyse van biologische gegevens. Want dat kan leiden tot een hogere EKR-score. Gerben van Geest (STOWA)
21A3 Nationaal Water Model: landelijk instrumentarium voor waterkwaliteit  Vanuit het beleid en vanuit het waterbeheer is er grote behoefte aan een landelijk instrumentarium voor waterkwaliteit. De landelijke partijen (RWS, PBL, RIVM en DGRW) en STOWA hebben afgesproken om de ontwikkeling hiervan gezamenlijk op te pakken en onder te brengen bij het Nationaal Water Model. In deze workshop ontdek je wat het Nationaal Water Model is, hoe het werkt, welke data er beschikbaar komen, wat je hier mee kunt en tot slot: welke mogelijkheden dit waterkwaliteitsinstrumentarium straks biedt voor jouw organisatie. Mark Bruinsma en Jeroen Ligtenberg (RWS)
21A4 Ecologische modellering met PCLake en PCDitch In deze workshop gaan we dieper in op het toepassen van de modelinstrumenten PCLake en PCDitch. Welke nieuwe inzichten levert dat op en hoe rendabel is deze investering? Samen doorlopen wij de casestudie van de Kardingerplas en passen wij daarbij de modellen interactief toe. Hoe zou u het doen en welke keuzes zou u maken? Neem voor actieve deelname uw mobiele telefoon mee! Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos)
21A5 Méér dan een miljoen monitoringgegevens per waterschap, hoe krijg je er grip op? Waterbeheerders hebben databases vol met allerlei gegevens. Wat kun je hier allemaal mee? In deze workshops krijg je uiteenlopende tips en tools om veel meer kennis uit de beschikbare data te halen. Danneke Verhagen (HDSR), Brigitte Mangelaars (De Stichtse Rijnlanden), Jordie Netten (Nelen & Schuurmans)
21A6 Standaardisatie biologische monitoringgegevens De Aquo-standaard wordt al meerdere decennia gebruikt bij het vastleggen en uitwisselen van gegevens over de fysisch-chemische waterkwaliteit. Het gebruik van gegevensstandaarden bij de biologische monitoring verschilt vaak nog per werkveld of informatiesysteem. In deze workshop worden de recente ervaringen met het standaardiseren van biologische monitoringgegevens, en het uitwisselen daarvan, gedeeld. Hinne Reitsma (IHW)

Workshopronde 2 15:15 -16:45 uur

(Let op: per workshopronde kun je kiezen uit 1 workshop)
Workshopnr. Titel/onderwep Toelichting Onder leiding van
21B1 De nationale waterkwaliteit dataportalen test Gratis meetgegevens voor uw systeemanalyses! Hoe en hoe goed werken de dataportalen waar organisaties als het IHW, RIVM, TNO en Deltares meetgegevens beschikbaar stellen? Wat is er zoal te vinden?
Hoe werkt het opvragen van de gegevens en hoe krijg ik het aangeleverd? Waar kan ik terecht met vragen? In deze workshop testen we de dataportalen voor grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en emissies.
Vertegenwoordigers van de portalen zijn aanwezig voor het geven van uitleg en het ontvangen van feedback.
Joachim Rozemeijer (Deltares)
21B2 Presentatie van gegevens: de juiste verbeelding voor de juiste doelgroep Het presenteren en verbeelden van gegevens en informatie is een kunst op zich. Een goede visualisatie van data zegt meer dan 1000 woorden. In deze workshop gaan we op zoek naar de juiste verbeelding voor de juiste doelgroep. Frank van Gaalen, Peter van Puijenbroek (PBL) en Kees van de Ven (Noorderzijlvest
21B3 Statistiek: wat is significant? In deze workshop alles over het bedrijven van goede statistiek. Lisette de Senerpont Domis (NIOO), Hans Visser (PBL) en Niels Evers (Royal Haskoning DHV
21B4 Ecologische modellering met PCLake en PCDitch In deze workshop gaan we dieper in op het toepassen van de modelinstrumenten PCLake en PCDitch. Welke nieuwe inzichten levert dat op en hoe rendabel is deze investering? Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos)
21B5 De determinatie van organismen Determineren vormt de basis van goede biologische monitoring. Hoe belangrijk is de kwaliteit van het determineren, voor uiteenlopende doeleinden? Hoe kunnen we de kwaliteit borgen? En hoe kunnen we de expertise in stand houden? Of moeten we dat niet willen, want straks hebben we toch voldoende aan DNA? En onder welke omstandigheden schiet het determineren zijn doel voorbij? Ronald Bijkerk en Anneke van den Oever (Koeman en Bijkerk bv), Roelf Pot (Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau), Barbara Gravendeel (Naturalis)
21B6 Vergroten van de toegevoegde waarde van hydrobiologische monitoring (II) Hoe richt je een monitoring plan optimaal in? Halen we uit (hydro)biologische metingen alles wat er in zit? Wat kan er meer met data, en wat doe je als de methode gaandeweg de monitoring is veranderd? Dit en veel meer vragen komen aan de orde op een interactieve manier. Wat thematiek betreft een vervolg op 20A4, maar ook prima los te volgen. Namens Fenelab: Eppe Nieuwenhuis (Aquon) en Michiel Wilhelm (Eurofins AquaSense)