Workshops Dag 2, 20 april 2016

Workshopronde 1 13:15 -14:45 uur

(Let op: per workshopronde kun je kiezen uit 1 workshop)
Workshopnr. Titel/onderwep Toelichting Onder leiding van
20A1 Koppeling waterketen en watersysteem In deze workshop gaan we in op de meerwaarde van integrale monitoring van waterketen en watersysteem. Wijnand Turkensteen (WS Rijn en IJssel) en Jeroen Langeveld (Partners 4 Urban water)
20A2 Leren van beekherstel: samen of ieder voor zich De handleiding monitoring beekherstel geeft aan hoe je beekherstel monitort. Wij denken dat we meer kunnen leren als we het samen doen. Wat is daar voor nodig? John Lenssen (WS Rijn en IJssel) en Bart Reeze
20A3 Remote sensing: luchtfietserij of werkelijkheid? Remote Sensing vanuit de ruimte, vliegende en varende drones, op afstand gestuurde meetpalen die automatisch data inwinnen: Nieuwe technieken, maar geven ze ook nieuwe inzichten? In deze workshop geven we u een kijkje in de keuken van de nieuwste high-tech ontwikkelingen van verschillende ‘remote sensing’ technieken. Wat biedt het aan handigheden die de traditionele monitoring niet biedt, en hoe implementeer je dat in de dagelijkse praktijk? Ellis Penning (Deltares)
20A4 Vergroten van de toegevoegde waarde van hydrobiologische monitoring (I) Meten is maatwerk, maar soms voldoen standaardmethodes. Veel data die op de plank liggen, zijn echt wel bruikbaar. Is er terecht minder aandacht voor kiezelwieren? En hoe iets meer meten kan zorgen voor aanzienlijke kostenbesparingen bij de maatregelen.

Heb je zulk soort vragen of gedachtes, kom dan naar deze workshop.

Eppe Nieuwenhuis (Aquon) en Michiel Wilhelm (Grontmij)
20A5 Een goede diagnose door systeembegrip In deze workshop gaan we dieper in op de rol van de ecologische sleutelfactoren voor goed begrip van watersystemen. Met name de ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (beken en rivieren) krijgen aandacht. Steven Verbeek (STOWA)
20A6 Nutriëntenmeetnetten: feiten en fabels in perspectief  Ophef in de agrosector en de Tweede Kamer. Ontwikkelingen als de afschaffing van de melkquota, de invoering fosfaatrechten en de moeizame derogatieonderhandelingen met de EU hebben veel invloed op de landbouwsector. Aan de basis van de onderbouwing van het Nederlandse beleid staan meetnetten zoals het Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid (LMM), het Meetnet Nutriënten LandbouwSpecifiek Oppervlaktewater (MNLSO) en het KRW-meetnet. In deze workshop kun je er in een uitdagende setting achter komen of jouw feiten fabels zijn. En andersom… Wessel Doorn (WS Vallei en Veluwe)
20A7 Toetsen aan normen of effectmetingen? In deze workshop gaan we dieper in op de voors en tegens van beide monitoringbenaderingen, bijvoorbeeld in het licht van de monitoring van ‘nieuwe’ stoffen in het oppervlaktewater. Jaap Postma (Ecofide) en Renée Talens (STOWA)

Workshopronde 2 15:15 -16:45 uur

(Let op: per workshopronde kun je kiezen uit 1 workshop)
Workshopnr. Titel/onderwep Toelichting Onder leiding van
20B1 Effectmonitoring van watergerelateerde activiteiten In deze workshop leert u alles over het vooraf inschatten en achteraf meten van effecten van activiteiten als hengelsport, waterrecreatie en overkluizing. Pieter Boets (Provincie Oost-Vlaanderen)
20B2 ‘SIMONI’: slimme integrale monitoring  In deze workshop wordt een slimme strategie voor een alternatieve monitoring van de chemische waterkwaliteit toegelicht Ron van der Oost (Waternet)
20B3
20B4 Het WeetWatvanjeWater (WWW)-spel. Toestand en diagnose, het ideale meetnetontwerp! Wat moet je meten om de toestand en trends van je watersysteem goed in beeld te brengen, wat is verplicht vanuit de Kaderrichtlijn Water? En wat zou je willen meten voor een goede watersysteemanalyse en om een juiste diagnose te stellen? Het ideale meetnetontwerp voorziet in alle behoeftes. Of is dat een illusie? Met het WeetWatvanjeWater-spel proberen we vanuit verschillende rollen het ideale meetnet te ontwerpen voor een aantal wateren in Rijnland, waar de waterplantenontwikkeling een knelpunt vormt. Arjenne Bak (Bureau Waardenburg), Bart Schaub (Rijnland)
20B5 De potenties van DNA  De mogelijkheden van eDNA-methoden voor monitoring nemen toe, en daarmee ook de mogelijke toepassingen. Als de vraag en het aanbod goed op elkaar worden afgestemd, biedt eDNA dan ook grote kansen. In deze workshop verkennen we gezamenlijk welke technieken passen bij welke monitoringsvraag, en wat er nog nodig is om ze voor dat doeleinde bruikbaar te maken. Gert van Ee (HHNK) en Arjen de Groot (Alterra)
20B6 Participatieve monitoring: hip of hype? In deze workshop alles over het betrekken van burgers bij het monitoren van watersystemen. Wat is daarvoor nodig en wat levert het je allemaal op? Renée Talens (STOWA)
20B7 Monitoring voor diagnose Om de ecologische toestand van een systeem goed te kunnen snappen, is inzicht in de water- en stofstromen onontbeerlijk. We laten nieuwe ontwikkelingen zien die nog meer meerwaarde opleveren. Miriam Collombon (WS Fryslan)