Workshops Dag 1, 19 april 2016

Workshopronde 1 14:00 -15:00 uur

(Let op: per workshopronde kun je kiezen uit 1 workshop)
Workshopnr. Titel/onderwep Toelichting Onder leiding van
19A1 Toetsen aan normen of effectmetingen? Nederland kleurt rood op chemische waterkwaliteit. Toch worden er weinig maatregelen genomen. Is er geen urgentiegevoel? Wij willen die passiviteit voor chemie trachten te doorbreken. Stilzitten gaat niet werken! Een normoverschrijding van chemische stoffen moet ook een signaal zijn voor activiteit: is er werkelijk een probleem? Hoe is de norm afgeleid? Welke ruimte biedt de KRW m.b.t. beschikbaarheid of een monitoring in andere compartimenten? Wat zijn de verwachte effecten? Aan welke knoppen kun je draaien? En wat doen we met al die nieuwe stoffen? Jaap Postma (Ecofide)
19A2 Parade van innovatieve meetmethoden Laat u in deze workshop inspireren door nieuwe technieken, die nieuwe antwoorden geven of goedkoper zijn dan huidige technieken. Joep de Koning (STOWA)
19A3 Meebewegende organisaties “Verplichte monitoring, niet kosteneffectief en levert niet de benodigde informatie”, maar hoe krijg je de organisatie zover? Jacco Kroon (Waternet), Roelof Veeningen (Wetterskip Fryslan), Jappe Beekman (Aa en Maas) en discussie o.l.v. Pui Mee Chan (STOWA)
19A4 Assetmanagement voor KRW-maatregelen Hoe krijgen we georganiseerd dat maatregelen ten behoeve van de KRW naar de toekomst toe ook blijven functioneren? Wat voor inspectie/monitoring is daar voor nodig? Wanneer moeten we ingrijpen? Luc Jans (RWS)

Workshopronde 2 15:30 -16:30 uur

(Let op: per workshopronde kun je kiezen uit 1 workshop)
Workshopnr. Titel/onderwep Toelichting Onder leiding van
19B1 Open moet het zijn in deze workshop gaan we dieper in op openbaarheid van meetgegevens. Het is een wettelijke verplichting, maar het past ook bij een moderne, transparante overheid. Paul Latour en Boris Everwijn (IHW)
19B2 Monitoren voor systeembegrip Begrip van het watersysteem is essentieel om de juiste maatregelen te kiezen. Goede monitoring kan zo flink kosten besparen! Steven Verbeek (STOWA)
19B3 Participatieve monitoring: hip of hype? In deze workshop alles over het betrekken van burgers bij het monitoren van watersystemen. Wat is daarvoor nodig en wat levert het je allemaal op? Dick van Pijkeren (ARCADIS)
19B4 Hoe bepaal je de invloed van landbouw op de waterkwaliteit? Hoe stellen we de belasting uit de landbouw vast en hoe onderscheiden we die belasting van andere bronnen van vervuiling? Wessel Doorn (WS Vallei en Veluwe)
19B5 Veilig zwemmen in oppervlaktewater: tegen welke prijs? Om te weten of mensen veilig kunnen zwemmen moet je meten. Maar wanneer meet je voldoende? En wanneer is een zwemmer voldoende op de hoogte van gezondheidsrisico’s? Joep de Koning (STOWA) en Martin de Haan (RHDHV)