Markt

Een onderdeel van het programma is de Markt met marktkramen waarin aansprekende projecten, innovatieve technieken en inspirerende voorbeelden zullen worden getoond.

Bedrijf Project/onderwep Datum
STOWA Deltaproof- en Watermozaïekprogramma 19, 20 en 21 april 2016
Nelen & Schuurmans Onbekend maakt onbemind. Dus maak kennis met EFCIS! 21 april 2016
INDYMO Onderwaterdrones 19 en 20 april 2016
TNO, VITENS, Waternet, HHNK en STOWA Hydrochip (EU Life project LIFE11 ENV/NL/788) 19 en 20 april 2016
Deltares ‘FEWS’ en ‘passive sampling’ 19, 20 en 21 april 2016
Informatiehuis Water Aquo-standaard, Aquo-kit, Waterkwaliteitsportaal 19 en 20 april 2016
Rijkswaterstaat & Cytobuoy High frequency monitoring flowcytometer platform 19, 20 en 21 april 2016
Acacia Water Inlaat op maat 19, 20 en 21 april 2016
Bureau Waardenburg Videomonitoring, glasaaldetector en macrofauna quickscan 19, 20 en 21 april 2016
EcoSys AquaDesk www.aquadesk.nl 19, 20 en 21 april 2016
Rijkswaterstaat | Water, Verkeer en Leefomgeving 20 en 21 april 2016
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. Watersysteemanalyse, maatschappelijke kosten-baten afwegingen, modellen voor een beter watersysteembegrip, Eco-IT als basis voor goed gegevensbeheer 19, 20 en 21 april 2016
RIVM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) 19, 20 en 21 april 2016
Datura eDNA technieken als innovatieve tool om aquatische diversiteit te monitoren 20 april 2016
Eurofins Omegam B.V / Eurofins AquaSense Chemische en ecologische analyses t.b.v. monitoringsprojecten. 19, 20 en 21 april 2016
IMARES Monitoringtechnieken (telemetrie, akoestiek en video), data verwerking en analyse 20 en 21 april 2016
BlueLeg Monitor Meer inzicht in waterkwaliteit met behulp van remote sensingtechnieken. 19, 20 en 21 april 2016
MARIS, NIOZ en Deltares Eye-on-Water 19, 20 en 21 april 2016
NIOO-KNAW, PBL, WUR, STOWA en Witteveen+Bos Ecologische modellen PCLake en PCDitch 19, 20 en 21 april 2016
Royal HaskoningDHV Dawaco, informatiesysteem voor meetnetten 21 april 2016