Driedaags Monitoringcongres 19, 20, 21 april geslaagd!

Monitoring is het fundament onder effectief waterkwaliteitsbeheer. Maar alleen als het goed gebeurt. Wat willen we weten en moeten we meten? Met welke frequentie en op welke manier? Deze vragen zijn niet nieuw. Maar met het voortschrijden van kennis, nieuwe inzichten en nieuwe technieken op monitoringgebied is het belangrijk deze vragen regelmatig opnieuw te stellen. Dat is precies wat waterschappers en wetenschappers deden tijdens het driedaagse Monitoringcongres op 19, 20 en 21 april in Burgers’ Zoo te Arnhem.

Goede monitoring: meer waterkwaliteit en ecologie voor je geld
Een congres van 3 dagen. Met bijna 450 bezoekers, 6 interessante keynote sprekers, 40 (soms overvolle) workshops en 20 interessante kramen op de monitoringmarkt, kunnen we wel van een succes spreken! Er werd veel kennis en ervaring gedeeld, en samen kwamen we tot nieuwe inzichten. Monitoring blijkt enorm in ontwikkeling en het doel van monitoring verandert snel: van routinematig, generiek meten, naar heel specifiek en doelgericht meten als basis voor systeembegrip, het nemen van de juiste maatregelen en het meten van de effecten van genomen maatregelen. Het verbaast dan ook niet dat er in hoog tempo nieuwe informatiesystemen en innovatieve technieken op de markt komen, die het verzamelen en toegankelijk maken van data veel eenvoudiger maken. Goed nieuws! Uiteindelijk gaat het er immers om dat monitoring ons helpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit. En dat op een kostenefficiënte manier.

Iets gemist? Geen paniek! We hebben alles vastgelegd.

Voor alle congresdeelnemers en voor iedereen die er niet bij kon zijn, hebben we natuurlijk het een en ander vastgelegd in tekst en beeld. Bekijk bijvoorbeeld:

Meer zien?
Het kanaal van STOWA op YouTube staat vol met interessant beeldmateriaal!

Twitter feed


logo-ministerie-van-infrastructuur-en-milieu

Inhoud van dit congres

Primaire doelgroep: bestuurders en managers

Monitoring. Er zijn bestuurders die het zien als een ongrijpbare kostenpost, waar best op bezuinigd kan worden. Of als iets wat we moeten doen (en vooral niet meer dan dat), omdat de KRW daar nu eenmaal om vraagt. Begrijpelijk soms, maar zeker niet terecht. Deze dag tonen we aan dat u met goede monitoring uw geld dubbel en dwars terug kunt verdienen. Als u maar weet wat u wilt weten en hoe u moet meten. Monitoring plaveit de weg naar slimmer, effectiever én efficiënter waterbeheer.

We spreken op deze eerste congresdag over de grote meerwaarde van monitoring, zowel binnen als buiten het waterbeheer. Ook gaan we in op nieuwe ontwikkelingen en innovaties zoals participatieve monitoring en DNA-technieken. En we spreken over wat moet, en wat we zouden willen meten om maximaal te profiteren van de monitoringinspanningen. Deze dag richten we ons specifiek op bestuurders en managers.

Primaire doelgroep: waterprofessionals


Tijdens de tweede dag van het congres verdiepen we ons in de praktijk van de monitoring: wat meet je, hoe meet je en met welk doel meet je? Hoe ziet het ‘ideale meetplan’ eruit, als je informatie wilt over de toestand van je watersysteem, of als je wilt weten of genomen maatregelen de beoogde effecten hebben? Nieuwe technieken passeren de revue en de vragen die deze technieken beogen te antwoorden. De dag is interessant voor een breed inhoudelijk publiek.

Primaire doelgroep: waterprofessionals

Op de derde en laatste dag van het congres gaan we dieper in op het het organiseren, analyseren en interpreteren van monitoringgegevens. Het gaat over onderwerpen als big data, evaluatie van meetnetten, modellen, omgaan met gegevens, statistiek en openbaarheid van gegevens. Deze dag is ook interessant voor een breed inhoudelijk publiek.